Reactie Deliveroo op de uitspraken van de Rechtbank Amsterdam

Reactie Deliveroo op de uitspraken van de Rechtbank Amsterdam

Deliveroo biedt goedbetaalde, flexibele bijbanen die gewild zijn onder bezorgers in Nederland.

Als bezorgers niet meer kunnen werken als zelfstandige, dan zou dit de vrijheid wegnemen die zij nu hebben en waarderen, om te werken waar en wanneer zij willen. Daarom gaat Deliveroo in beroep tegen de uitspraken van vandaag.

In de uitspraken is duidelijk niet meegenomen hoe bezorgers in de praktijk met ons werken. Toen dezelfde Rechtbank Amsterdam afgelopen zomer de overeenkomsten van opdracht met bezorgers en onze manier van werken onderzocht, oordeelde ze vervolgens eenduidig dat Deliveroo-bezorgers werken als zelfstandigen.

De FNV heeft geen enkele bezorger gevonden om deze zaak te ondersteunen, omdat bezorgers juist kiezen voor de flexibiliteit van het werken als zelfstandige.

Bovendien is de uitspraak over de zelfstandigheid van bezorgers gebaseerd op feitelijke onjuistheden en onjuiste aannames. Deze komen niet overeen met de vrijheid en flexibiliteit die Deliveroo biedt aan bezorgers.

Met betrekking tot de uitspraak over de cao merkte de rechter terecht op dat delen van de cao duidelijk niet van toepassing zijn op het bedrijfsmodel van Deliveroo. De uitspraak onderstreept ons eerdere pleidooi voor een aanpassing van de wet, die het mogelijk zou moeten maken om bezorgers zowel flexibiliteit als zekerheid te geven, in plaats van een gedwongen keuze tussen beide.

De uitspraken onderstrepen dat het de rechtbank niet duidelijk is hoe Deliveroo met bezorgers werkt:

  • De rechtbank stelt dat bezorgers die gebruik maken van het reserveringssysteem van Deliveroo, voorrang hebben bij het krijgen van te bezorgen bestellingen. Dit is onjuist. Het systeem dat de bestellingen aanbiedt aan bezorgers maakt geen onderscheid tussen bezorgers die wel of niet gebruikmaken van het reserveringssysteem.
  • De rechtbank stelt dat bezorgers elkaar in de praktijk niet kunnen vervangen. Dit is onjuist. Het is duidelijk vastgelegd in de overeenkomst van opdracht van bezorgers dat anderen namens hen bezorgingen kunnen doen. Dit wordt in de praktijk ook door veel bezorgers gebruikt.
  • De rechtbank stelt dat bezorgers in de praktijk aangeboden bestellingen niet kunnen weigeren vanwege de vereiste om de bestelling op tijd te bezorgen. Dit is onjuist. Die vereiste bestaat niet en bezorgers zijn te allen tijde vrij om bestellingen te weigeren. In feite wordt 40% van alle bestellingen minimaal 1x afgewezen door bezorgers, daarvan ondervinden bezorgers geen consequenties. Ook blijkt uit de praktijk dat 94,9% van de bezorgers minstens één bestelling heeft geweigerd tijdens het werk.

Verdere achtergrondinformatie:

  • De FNV-claim is niet gebaseerd op hoe bezorgers in de praktijk werken. Er is geen enkel bewijsmateriaal door bezorgers zelf naar voren gebracht tijdens de zittingen.
  • In juli 2018 onderzocht dezelfde Rechtbank Amsterdam uitvoerig de overeenkomst van opdracht van Deliveroo en hoe Deliveroo in de praktijk met bezorgers werkt. Zij oordeelde eenduidig dat Deliveroo-bezorgers als zelfstandigen werken.
  • Rechtbanken en toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Frankrijk hebben eerder geoordeeld dat Deliveroo-bezorgers als zelfstandige werken.
  • Volgens de Europese mensenrechtenwetgeving werken Deliveroo-bezorgers als zelfstandige. In december 2018 verwierp het Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk een door de vakbond IWGB aangevraagde herziening van een eerdere uitspraak van het Hof, waarin werd vastgesteld dat Deliveroo-bezorgers als zelfstandige werken. Deze beslissing was significant omdat het Hof van oordeel was dat bezorgers geen 'arbeidsrelatie' hebben in de context van de Europese mensenrechtenwetgeving.
Deliveroo application

Download de App op iPhone of Android

Deliveroo iPhone application
Deliveroo Android application